SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Luleå Cheerleadingförening, LCD

Cheerleading ska vara en trygg idrott

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, kränkningar, diskriminering, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Trygg idrott inom LCD

På den här sidan kommer vi presentera hur vi arbetar med Trygg idrott.

 

Vi vill att:

 

Alla som på något sätt är verksamma inom vår förening ska veta vad som gäller. Ni ska veta vem ni kan vända er till om ni känner er felaktigt behandlade. Ni ska veta vilken värdegrund som föreningen bottnar i och ni ska veta var ni hittar mer information.

 

Precis som övriga delar inom svensk idrottsrörelse arbetar vi enligt värdegrunden:

 

 • Glädje och gemenskap
 • Demokrati och delaktighet
 • Allas rätt att vara med
 • Rent spel

 

Du ska känna glädje och trygghet i LCD

 

Kortfattat så vill vi i vår förening skapa en god stämning där alla trivs och där vi respekterar varandra. Vi använder ett vårdat språk, där vi inte accepterar svordomar eller dåligt uppförande. Vi behandlar alla lika och med respekt, där vi accepterar varandras olikheter. Det råder nolltolerans mot mobbning, trakasserier och diskriminering.

 

Vi är sportsliga lagspelare. Alla i gruppen fyller en viktig funktion. Vi accepterar och respekterar sportsligt fattade beslut. Har vi några frågor och synpunkter så tas de upp med och via föreningens huvudtränare eller verksamhetsledare. Vi uttalar oss inte illa om andra och vi publicerar inte bilder eller filmer som går i strid med vår policy eller som kan skada och såra andra. Vi tänker på att det är tränaren som coachar och leder gruppen. Som aktiv bidrar man till att bygga tillit och en god laganda genom att alltid komma i tid till sina aktiviteter och uppmuntra sina lagkamrater på ett positivt sätt. 

 

Även ledare, föräldrar, styrelseledamöter och andra som finns kring våra lag och i vår förening har en skyldighet att bidra till en positiv anda och en trygg miljö. Upptäcker vi några risker ser vi till att vidta åtgärder för att förebygga och eliminera dessa risker. 

 

Vi är alla en förebild för varandra. Det skall vara kul att träna!

 

Uppstår problem så tar vi tag i problemet direkt, oftast med hjälp av lagets tränare eller någon annan i föreningen om det behövs. I första hand pratar vi med den eller de aktiva medlemmar eller tränare som problemet berör och i vissa förekommande fall även med dennes föräldrar. Hjälper inte det eller om vi finner det nödvändigt så kan personen i allra yttersta fall stängas av eller få lämna sitt uppdrag.

 

Skulle det finnas någon misstanke om brott så sker en polisanmälan och finns det anledning att göra en orosanmälan för barn som far illa så kontaktas socialtjänsten.

 

I övrigt så följer vi den handlingsplan som föreningen har upprättat och som vi använder när och om något skulle hända. 

 

Vi gör ingen skillnad på någon och samma regler gäller för alla.

 

Som ett led i arbetet kring Trygg idrott så krävs det för att vara ledare i LCD att alla som är 15 år eller äldre lämnar in ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Det här gäller också alla som sitter i styrelsen, samt för de som medverkar som hjälpledare och funktionärer inom vår verksamhet och där man kan riskera att hamna i en situation där man är ensam med en utövare eller där någon kan riskera att känna sig utsatt.

 

Riktlinjerna följer det som gäller inom RF och vårt specialidrottsförbund, Svenska Cheerleadingförbundet.

 

Vi ser också till att kontinuerligt utbilda och fortbilda våra ledare i dessa frågor och det är ett krav på att delta och genomföra utbildningarna för att få vara ledare i vår förening. För nya ledare tar vi även in referenser, samt att vi inleder förtroendeuppdraget med en prövotid.

 

Läs mer hos Svenska Cheerleadingförbundet: https://cheerleading.se/for-foreningar/trygg-idrott/

 

Läs mer hos Riksidrottsförbundet: https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/

 

Läs mer hos RF Sisu: https://utbildning.sisuforlag.se/rfsisu/idrottens-webbar/trygg-och-inkluderande-idrott/skapa-trygga-och-inkluderande-miljoer

 

Kontaktvägar
Bilden är lånad från RF Sisu Norrbotten

 

Om du behöver stöd eller har blivit utsatt kan du kontakta:

 

Lagens ansvariga tränare.

 

 • Starflies - Julia
 • Fireflies – Sofia
 • Ladybugs – Lina
 • Butterflies – Tova
 • Dragonflies – Clara
 • Bumblebees – Julia
 • Jackets – Klara
 • Honeybees – Elin
 • Group stunt – Minna
 • Tumbling – Maja

 

Ansvarig för Trygg idrott inom LCD

 

Minna Lundqvist är ansvarig för området Trygg idrott inom Luleå Cheerleadingförening, LCD. Hon finns tillgänglig som råd och stöd till samtliga medlemmar och nås via 073-075 26 93.

 

Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten inom föreningen

 

Får ni inte respons eller om ni känner att ni inte kan eller vill prata med ansvariga tränare är ni självklart också varmt välkomna att kontakta någon av de som sitter i styrelsen. Verksamhetsledare och ordförande är Carin. Mail lulea.cheerleading@gmail.com, mobil 070-379 67 17.

 

Svenska Cheerleadingförbundet är vårt specialidrottsförbund

 

Om du inte finner det möjligt att få hjälp inom föreningen kan man även kontakta Mina Perisa, Svenska Cheerleadingförbundet, 070-297 58 62, 

mina.perisa@cheerleading.se.

 

Det finns ytterligare kontaktvägar bland annat inom Riksidrottsförbunet, RF Sisu Norrbotten och Bris. Du hittar de här - https://cheerleading.se/for-foreningar/trygg-idrott/

 

Du hittar också information hos

Samspel för trygga barn och unga

Vi är sedan vårterminen 2023 en del av Sampel för trygga barn & unga i Norrbotten

 

Samspel är en satsning med syfte att skapa en trygg och inkluderande tillvaro för barn och unga när de idrottar och ägnar sig åt föreningsverksamhet. Genom Samspel samverkar sponsorföretag, Rädda Barnen region Nord, RF-SISU Norrbotten och idrottsföreningar i länet.

 

Stopp! Min kropp - En del i arbetet kring Trygg idrott

Varje år genomför Rädda Barnen en kampanj som de kallar "Stopp! Min kropp". Som en del i den kampanjen och då det är viktigt för oss att alla känner sig trygga inom vår verksamhet uppmanas alla tränare att vid lämpligt tillfälle, exempelvis i början eller slutet av en träning, ta sig tiden att sitta ner och prata lite under temat "Stopp! Min kropp". Det kan handla om frågeställningar om vad som är okej och inte, vad man får göra och inte, vem man kan prata med och inte, osv.

 
Vi gör den här satsningen också som en del i vårt arbete för Trygg idrott och där vi ingår i Svenska Cheerleadingförbundets projekt Trygg idrott, samt att vi utbildar våra ledare i ämnet via och med hjälp av RF Sisu Norrbotten.

 

Om ni har några frågor kring detta eller undrar över något är ni varmt välkomna att kontakta oss i föreningen. 

 

Här hittar ni mer information om Rädda Barnens kampanj:

 

Stopp min kropphttps://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/stopp-min-kropp/barn-eller-ung/

För idrott- och fritidsledarehttps://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/en-trygg-och-inkluderande-fritid/foreningsliv/trygg-verksamhet/stopp-min-kropp-pa-fritiden/

 

Mer material och kunskaphttps://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/stopp-min-kropp/

 

Vi har ett pågående och förebyggande arbete

Så här gör vi för att förebygga mobbning, trakasserier och diskriminering

 

 • Styrelsen är ansvarig för att genomföra åtgärderna i föreningen.
 • Vi informerar klubbens ledare/tränare om gällande handlingsplan.
 • Vi utbildar och fortbildar våra ledare/tränare i ämnet, där vi också tar upp och diskuterar RF Sisus material Skapa trygga idrottsmiljöer.
 • Trygg idrott är en stående punkt på dagordningen när både styrelsen och våra ledare träffas.
 • Vi är tydliga med vad som gäller och vad som är föreningens ståndpunkt.
 • Vi informerar klubbens medlemmar om handlingsplanen via hemsidan.
 • Vi tar även upp frågorna på ett åldersanpassat sätt inom respektive lag och grupp. Alla ska veta att det är okej att säga till om något är fel och vem de kan och ska vända sig till om något känns fel.
 • Vi uppdaterar hemsidan med vår handlingsplan och ser till att hålla den uppdaterad.

Vi marknadsför att vi är en ”Trygg förening” och att vi är en del av ”Samspel” på vår hemsida.

 

Lär dig mer om Trygg och inkluderande idrott

 

Vad gör vi om och när något händer?

Felet begås alltid av den som trakasserar, mobbar, diskriminerar eller beter sig illa. Den utsatta har rätt att reagera på och agera mot sådant som denna anser är kränkande.

 

Några sätt för den utsatta är att:

 

 • Markera att beteendet är oönskat genom att säga ifrån eller be någon om hjälp.
 • Tala med någon som man har förtroende för och berätta vad som har inträffat.
 • Skriv ner allt om vad som har hänt - datum, klockslag, plats, namn på ev vittne, osv. Spara även ner eventuella skärmdumpar. 
 • Om det som hänt misstänks vara av brottslig karaktär görs en polisanmälan. 

 

Om någon blivit trakasserad eller utsatt tänker vi inom föreningen på att:

 

 • Agera snabbt
 • Inhämta information och lyssna på alla inblandade
 • Vara diskreta, ta hänsyn och visa respekt
 • Följa upp det som har hänt och ser om vi behöver vidta ytterligare åtgärder

 

Vem har ansvar att sköta kontakter och svara på frågor?

 

Eventuella frågor kring det som inträffat hänvisas till verksamhetsledaren, den som är ansvarig för Trygg idrott eller den som styrelsen utsett till ansvarig för att besvara frågor och/eller uttala sig i det aktuella ärendet.

 

Det är också verksamhetsledaren och den som är ansvarig i föreningen för Trygg idrott som leder arbetet enligt föreningens handlingsplan. De har också tillgång till föreningens nätverk, samt kontaktuppgifter som kan vara bra att känna till. 

 

Handlingsplan - åtgärder i fem steg:

 

1) Skaffa en bild av läget.

 • Vad har hänt?
 • Vilka är inblandade?
 • Är det akut så se till att säkra miljön för den som är utsatt.
 • Undvik att själva försöka utreda vad som hänt i det här steget. Om det blir ett polisärende är det viktigt att vi inte har påverkat inblandade personer.

Om den utsatta är ett barn är det viktigt att tänka på följande:

 • Ta omedelbart kontakt med föräldrarna.
 • Om problematiken misstänks finnas inom den utsattes familj kontaktas istället socialtjänsten.
 • Identifiera om kontakt med socialtjänst behövs för att stötta barnet. 

Om förövaren finns i föreningen är det viktigt att tänka på följande:

 • Har förövaren ett förtroendeuppdrag i någon form, ska den personen omedelbart skiljas från sitt uppdrag och ha ”time out” under pågående utredning och i väntan på beslut.
 • Är förövaren ett barn är föräldradialog mycket viktigt. Kan händelsen rubriceras som ett lagbrott görs en anmälan även till Socialtjänsten.

 

2) Är det ett brott?

 

Om ja, polisanmäl. Vid osäkerhet kontakta polisen för rådgivning. Se mer nedan under avsnittet om polisanmälan (på sidan 24).

 

Om det inte är ett lagbrott, undersök om det kan vara ett brott mot era eller Riksidrottsförbundets stadgar. Om ja, anmäl till berört specialidrottsförbunds disciplinnämnd eller motsvarande. I vårt fall Svenska Cheerleadingförbundets juridiska nämnd.

 

Om det varken är ett lagbrott eller stadgebrott så försöker vi reda ut vad som hänt och sedan följa resterande steg i handlingsplanen. Känner vi oss osäkra så tar vi kontakt med RF Sisu Norrbotten eller Idrottsombudsmannen på Riksidrottsförbundet.

 

3) Identifiera vilket behov av stöd som finns hos den utsatta, tränare, föreningsstyrelse, eventuellt andra inblandade och eventuell förövare.

 

Här är det nätverk som vi tagit fram under vårt förebyggande arbete ett viktigt verktyg.

 

4) Identifiera vilka som behöver information om det som hänt, samt vilken form av information det ska vara. Tänk på den personliga integriteten, alla behöver inte veta allt.

 

5) Följ den rutin som vi/ni byggt upp under det förebyggande arbetet för att följa upp det som hänt.

 

Läs mer i informationen från RF Sisu: Skapa trygga idrottsmiljöer

 
Glöm inte medlemsappen
Var med och stötta LCD
Annonsbild för gräsrotenAnnonsbild för gräsroten


Använd Sponsorhuset - du får pengar tillbaka och du stöttar LCD

Teckna en prenumeration - stötta Luleå Cheerleadingförening, LCD

Bronsbingo - 1 bingolott/ vecka

Silverbingo - 2 bingolotter/ vecka

Guldbingo - 2 dubbellotter/ vecka

Prenumerera på Sverigelotter

Glöm inte välja Luleå Cheerleadingförening, LCD som föreningen du vill ge ditt stöd.

Våra sponsorer
En del av svensk idrott